ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽ ԱՄՍԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է 1999թ. ՊՐԱՀԱՅՈՒՄ
18 նոյեմբերի, 2018
Կյանքը գնում է, ՕՐԵՐՆ են մնում     Život běží, DNY zůstávají.     Life passes, DAYS remain     Жизнь проходит, ДНИ остаются

Միացեալ Նահանգաց Խորհրդարանի Գրադարանի (Library of Congress) մէջ տեղի ունեցած բացառիկ գիտաժողովը

04 հուլիսի, 2018 | 10:23

Խմբանկար՝ գիտաժողովիս վերջաւորութեան

Միացեալ Նահանգաց Խորհրդարանի Գրադարանի (Library of Congress) մէջ տեղի ունեցած բացառիկ գիտաժողովը. «Նոր նիւթեր Հայոց Պատմութեան եւ Մշակոյթի մէջ», “New Topics in Armenian History and Culture”, Յունիս 26, 2018

Չեխիայէն մասնակցողի անձնական տպաւորութիւններ

Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան

 

Այս յիրաւի բացառիկ ձեռնարկը, որ կու գար գագաթնակէտը հանդիսանալու արդէն իսկ 21 տարիներէ ի վեր տեղի ունեցած Վարդանանց Օրուայ Հայկական Դասախօսութեանց Շարքին՝ որուն մասնակցած էին՝ ի միջի այլոց՝ Շահան Արծրունւոյ եւ Քրիստինա Մարանջւոյ նման ականաւոր մասնագէտներ, կը պարտինք Միացեալ Նահանգաց Խորհրդարանի Գրադարանի Հայկական եւ Վրացական Բնագաւառաց Մասնագէտ՝ դոկտոր Լեւոն Աւտոյեանի մտայղացման, ձեռներէցութեան ու անթերի կազմակերպութեան: Դր. Աւտոյեան այդ աշխարհահռչակ հաստատութեան մէջ կը ծառայէ արդէն իսկ 41 տարի, անխոնջ կերպիւ հետապնդելով Հայկական մշակոյթի եւ Հայագիտութեան լաւագոյն շահերը, եւ մի քանի տասնամեակի ընթացքին ոչ միայն բազմապատկելով Հայկական հրատարակութեանց ու ձեռագրաց քանակը, այլեւ այս հաւաքածոյից արձանագրած տպաւորիչ որակային վերելքին մղիչ ոյժը հանդիսանալով: Ատկէ զատ՝ տեւականօրէն Խորհրդարանի Գրադարանի շուրջ զանազան դասախօսութեանց եւ այլ ձեռնարկներու կազմակերպողն ու ջատագովը եղած է, յօգուտ Հայ համայնքի՝ ինչպէս նաեւ Ամերիկացի ու միջազգային հասարակութեան՝ Հայոց մշակոյթը թէ՛ մերազն ժողովրդեան եւ թէ՛ այլոց ծանօթացնելով՝ այդ ալ բարձրագոյն հնարաւոր մակարդակով: Դիպուկ օրինակ մը՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ», “To know wisdom and instruction” Ցուցահանդէսն էր, որ Խորհրդարանի Գրադարանի հաւաքածոյի հին ու նոր թանկարժէք ցուցանմոյշները յաջողեցաւ օրինակելիօրէն ծանօթացնել, պահպանելով մասնագիտական բարձր մակարդակը սակայն նոյնաժամանկ զայն ճարտարօրէն ուսեալ սակայն ոչ-մասնագէտ հասարակութեան եւս մատչելի դարձնելով – ինչպէս կը վկայէ նաեւ այդ Ցուցահանդէսի 2012-ին լոյս տեսած պատկերագիրք-ցուցակը (որ արդէն իսկ դժբախատաբար սպառած է, մեծ ժողովրդականութեան արժանացած ըլլալուն շնորհիւ). սիրով կը խոստովանինք, որ նոյն մօտեցումը տրուպիս ալ ներշնչում հանդիսացաւ, երբ 2016 թուին յաւակնութիւնը ունեցանք «Որք զծորանս Հոգւոյն արբին». Հայ գրքարուեստը դարերու ընդմէջէն Ցուցահանդէսը կազմակերպելու մայրաքաղաքիս Կղեմենտինումի մէջ, հանդերձ պատշաճ Ցուցակի մը հրատարակութեամբ:

Դր. Լեւոն Աւտոյեան կը ներկայացնէ Բրշ. Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեանի ելոյթը

Միօրեայ գիտաժողովի բացումը կատարեցին ինքն Դր. Լեւոն Աւտոյեան, Խորհրդարանի Գրադարանի ղեկավարութենէն բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, Միացեալ Նահանգաց խորհրդարանի երեսփոխան՝ Ֆրանկ Պալլօուն, եւ Ն. Վ.՝ Հայաստանի Միացեալ Նահանգաց դեսպան՝ Տիար Գրիգոր Յովհաննիսեան, Գրադարանի Ջեֆֆերսոնի վիթխարի գմբէթով պաճուճուած շէնքի շքեղ դահլիճներէն մէկուն մէջ: Մասնակիցները միջազգային Հայագիտութեան առաջնակարգ անձնաւորութիւններէ քաղուած համաստեղութիւն մը կը կազմէին: Դր. Աւտոյեան իր հակիրճ սակայն հանգամանալից բացման խօսքը ըրաւ՝ պատմական ակնարկ մը ներկայացնելով, եւ մեզի յիշեցնելով իր նախկին Ուսուցչապետուհի՝ Պրոֆ. Նինա Կարսոյեանի երկու ընդհանուր օրինաչափութիւնները՝ պարզ սակայն խորաթափանց, որոնցմով Հայոց պատմութեան բազմաթիւ եղելութիւնները դարերու ընթացքին կրնան բացատրուիլ. (ա) թէ Հայոց բարձրաւանդակէն շատ աւելի դիւրաւ կարելի էր քարտէսի հորիզոնական ուղղութեամբ անցնիլ, այսնինքն արեւելք-արեւմուտք՝ քան ուղղահայեաց ուղղութեամբ՝ այսինիքն հիւսիսի եւ հարաւի միջեւ. եւ (բ) Հայոց պարագայք միշտ աւելի բարօր եղած են, երբ արեւմտեան եւ արեւելեան դրացի պետութեանց միջեւ որոշ հաւասարակշռութիւն մը կը տիրէր, իսկ դժնդակ՝ երբ դրացիներէն մէկուն կամ միւսին տկարանալով՝ անջրպետ մը կը ստեղծուէր, որ պատերազմներու առիթ կը հանդիսանար:

Ծրագրի իրագործումը սկսաւ Դր. Helen C. Evans-ի ելոյթով, Կիլիկիոյ եւ Մոնկոլիոյ յարաբերութեանց՝ եւ այդ յարաբերութեանց արտացոլացման մասին Հայոց մանրանկարչութեան մէջ:

Գիտաժողովը յաջորդող ընդունելութիւն՝ ներկայութեամբ Ն. Վ. Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի. ձախէն աջ՝ Արժ. Տ. Յովսէփ Քհնյ. Կարապետեան, Բրշ. Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան, Տէր եւ Տիկին Գէորգ Մարաշլեան

Ի դէպ՝ Դր. Եւանս Մետրոպոլիտեան Արուեստից Թանգարանի բարձրաստիճան պաշտօնեայ է, եւ խնամակալը (curator) հոն մօտիկ ապագային տեղի ունենալիք «Հայաստան» ցուցահանդէսի: Անոր յաջորդեց Դր. Amy Landau, նոյնպէս բարձրաստիճան պաշտօնեայ Walters Art Museum-ի, որուն չքնաղ Հայկական ձեռագիրները շատերու ծանօթ են, բարձրորակ նկարներու միջոցաւ ամբողջութեամբ այդ թանգարանի կայքէջի վրայ զետեղուած ըլլալնուն շնորհիւ (ինչ որ յարմարութիւն մըն է, որմէ տրուպս ալ երախտագիտութեամբ օգտուած է):

Իր դասախօսութիւնը նկարազարդեալ բացատրութիւններով՝ ԺԷ. դարուն վախճանած ունեւոր Հայ վաճառականի մը կտակը վերլուծեց: Յաջորդ դասախօսութեամբ՝ Դր. Սիլվի Լ. Մերեան (որ The Morgan Library and Museum հաստատութենէն ներս կը պաշտօնավարէ, եւ նոյնպէս ներդրում պիտի ունենայ Մետրոպոլիտեան Թանգարանի յառաջիկայ ցուցահանդէսի ցուցակին մէջ) տպաւորիչ ելոյթով մը հանդէս եկաւ, ԺԷ.-ԺԸ. դարերու Պոլսական գեղեցկագոյն ձեռագրաց զանազան առանձնայատկութիւնները բացատրելով, եւ մանաւանդ Օսմանեան պետութեան ծաղկազարդ տարրերու նորաձեւութեան նմոյշներ ներկայացնելով, զանազան բնագաւառներէ քաղուած օրինակներէ մէջբերումներ կատարելով՝ ժամանակակից ճարտարապետութենէ՝ ինչպէս նաեւ թէ Հայ եւ թէ ալ ոչ-Հայ մանրանկարչութենէ: Հայկական մանրանկարչութեան չքնաղ նկարներու ցուցադրութիւնը ըմբոշխնեցինք՝ Կիւլպէնկեան Թանգարանէն, Վենետկոյ եւ Վիեննայի Մխիթարեան Միաբանութեան վանքերէն,  Բրիտանական Գրադարանէն, եւ անշուշտ՝ Խորհրդարանի Գրադարանէն քաղուած ձեռագիրներէ առնուած:

Անգլիաբնակ Կիպրացի արուեստից պատմաբան՝ Վազգէն Խաչիկ Դաւիթեան՝ յուզիչ ու յուզական նկարներու ընկերակցութեամբ դասախօսեց՝ Պատմական Հայաստանէն Պոլիս գաղթած պանդխտացած աշխատաւորներու պատկերային ներկայացման մասին, իւրօրինակ լոյս սփռելով այս կարեւոր ընկերաբանական ու արուեստաբանական երեւոյթին վրայ, առաջնակարգ նկարներու միջոցաւ ցոյց տալով, թէ ԺԹ. դարու վերջին քառորդի ընթացքին՝ ինչպէ՛ս Պոլսոյ գրաքննութեան չ’արտօնած գաղափարները՝ տեսային արուեստից միջոցաւ շատ ցայտուն կերպիւ կ’արտայայտուէին: Իր նմոյշները կ’ընդգրկէին բեռնակիրներ եւ մուրացիկներ ներկայացնող իւղաներկեր եւ լուսանկարներ: Իրենց անվիճելի գեղարուեստական արժէից կողքին՝ այս նկարները նաեւ մեծ վաւերագրական եւ ընկերաբանական արժէք կը ներկայացնեն, մանաւանդ մեզի ցոյց տալով, թէ Պոլսեցիք գաւառներէն եկած իրենց հայրենակիցներուն ինչպիսի՛ աչքով կը նայէին: Կոլումբիոյ Համալսարանի դասախօս՝ Դր. Խաչիկ Մուրատեան կոտորածներու ենթակայ Հայոց ոչ-բռնի դիմադրութեան մասին անդրադարձաւ – երեսակ մը, որ ցարդ մեծաւ մասամբ անտեսուած է:

Դր. Լեւոն Աւդոյեանի հեղինակած ցուցակ-պատկերագիրքը՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ», ի լոյս տեսած 2012-ին

Այնուհետեւ՝ Սկիդմոր Կոլէջի Պրոֆ. Մուրատ Գ. Եըլդըզ՝ Օսմանեան Կոստանդնուպոլսոյ վերջին տարիներու արական մարզական շարժմանց մասին ուսումնասիրութիւն մը ներկայացուց, շեշտելով Հայկական ու Թրքական բաղադրիչներու միջեւ զուգահեռներն ու տարբերութիւնները, եւ դիտել տալով, որ Հայկական մարզական շարժումը (որ Տորք Անգեղի եւ այլոց անունները յիշատակող խմբակցութիւններէ կը բաղկանար) մեծաւ մասամբ ցարդ անտեսուած է:

Օքսֆորդի համալսարանի Գալուստ Կիւլպէնկեան Պրոֆ.՝ Թէօ վան Լինտ՝ Եղիշէ Չարենցի մէկ կարեւոր քերթուածը վերլուծեց («Ես մոնումենտ կանգնեցի ինձ համար դժուար մի դարում, / Երբ կործանուում էր իմ շուրջ այն ամէնը, որ բազմաթիւ / Տարինե՛ր, դարե՛ր էր կանգնել – և անմա՛հ էր թուում աշխարհում:» սկզբնաւորութեամբ), պատշաճ զուգահեռներ մատնանշելով Փուշկինի եւ Ովիդի «կոթողի բներգ»ի նուիրուած նախադէպերուն հետ, որոնք անտարակոյս իբր նախատիպ ու ներշնչման աղբիւր ծառայեցին Չարենցի համար:

Այնուհետեւ՝ Դր. Ռոբերտ Գրիգորեան իբր պատմաբան ու ականատես վկայ՝ վերլուծում մը տուաւ 1988-1991 ժամանակաշրջանին տեղի ունեցած Արդի Հայաստանի պատմական ու քաղաքային եղելութեանց: Հայրենի մտաւորական ու դիւանագէտ՝ Դր. Ներսէս Հայրապետեան Սովետական Հայաստանի մէջ շրջաբերուող samizdat հրատարակութեանց, եւ անոնց պաշտօնական մամլոյ կերպարանափոխման մասին շահեկան դասախօսութիւն մը տուաւ:

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի բազմավաստակ տնօրէն՝ Դր. Տիգրան Զարգարեան հանդէս եկաւ «Համահայկական Թուային Գրադարանը գործի վրայ. սփիւռքները կապակցել, գիտութիւնը կամրջել» խորագրով ելոյթով մը: Յատկանշական համեստութեամբ՝ Դր. Զարգարեան ներկայացուց իր տնօրէնութեան տարիներուն կատարուած իր հոյակապ տեսլականի աստիճանական իրականացումը, որ յիրաւի վիթխարի իրագործում մըն է, անգնահատելիօրէն նպաստելով համաշխարհային Հայագիտութեան զարգացման ու յառաջխաղացքին (ցարդ եւ ապագային):

Տրուպս ալ բազմիցս օգտուած է Ազգային Գրադարանի հարուստ առցանց գրադարանէն, յաճախ հազուագիւտ ու դժուարամատչելի հատորներու Գրադարանի անձնակազմի տքնաջան ու խղճմիտ աշխատանքով նկարահանուած ու միջացանցի վրայ զետեղուած ու ազատօրէն մատչելի եղած պատճենից շնորհիւ – առանց ոեւէ նիւթական վարձատրութեան կամ ոեւէ շահի ակնկալութեան: Պիտի ըսէի նոյնիսկ՝ թէ ոչ միայն մեծապէս օգտուած եմ, այլ նոյնիսկ իմ կատարած հետազօտական աշխատանքներս խստիւ սահմանափակուած ու մեծապէս տուժած պիտի ըլլային՝ առանց Ազգային Գրադարանի ընձեռած այս մեծ դիւրութեան:

Դր. Զարգարեանի լուսամիտ տեսլականով առաջնորդուած այս ծրագիրը օրէ օր կը ճոխանայ, եւ իր ղեկավարութեամբ Հայաստանի Ազգային Գրադարանը փարոս մը դարձած է, որուն լուսաւոր օրինակին կը սիրենք յուսալ ու հաւատալ, թէ երջանիկ օր մը հայրենեաց այլ պահեստանոցներ եւս պիտի գան միանալու՝ թէկուզ վարանոտ քայլերով:

Դր. Զարգարեան իր զեկոյցը աւարտեց գեղեցիկ անակնկալով մը՝ Դր. Լեւոն Աւտոյեանը պատուելով Հայաստանի Ազգային Գրադարանի «Յակոբ Մեղապարտ» շքանշանով, բոլոր ներկաները մեծապէս ոգեւորելով եւ յուզելով այս արժանի պարգեւատրմամբ:

Վերջին զեկոյցը տրուպս ներկայացուց, «Վսեմ ու երկնային». Պետրոս Պիանքինի եւ Պատրիարքի համար տաղ մը խորագրող: Խորագիրս կ’ակնարկէր Pietro Bianchini երաժշտահանին (Վենետիկ 1828 – Թրիէսթ 1905), որ կը յորդորէր իր Իտալացի երգողներուն, որ Հայոց Ս. Պատարագը երգեն այնպիսի կերպիւ՝ որ արդիւնքը «դառնայ վսեմ ու երկնային, ու միաժամանակ մեծագոյն հրճուանք պատճառող մեր ունկանց եւ սրտից»: Պիանքինի ականաւոր Իտալացի երաժիշտ մըն էր, եւ դասախօսութիւնը սկսայ փոքրիկ նմոյշ մը նուագելով իմ ղեկավարութեանս տակ Կարոլեան Համալսարանի Նուագախումբի 6 Յունիսին յատկապէս դասախօսութեան համար թողարկած Պիանքինիի 1863-ին Վենետկոյ Ս. Մարկոսի Տաճարի Նուագախումբին համար յօրինած համանուագէն (որուն ինքնագիր ձեռագրի պատճէնը՝ Տիկ. Friederike Schaeffer-ի առատաձեռն օժանդակութեամբ, եւ Վենետկոյ Ս. Մարկոսի Տաճարի խնամակալ՝ Mons. Antonio Senno-ի յատուկ արտօնութեամբ կրցայ ունենալ Ugo e Olga Levi Հիմնարկէն, որ Ս. Մարկոսի երաժշտական դիւանը կ’ընդգրկէ): Այլ նմոյշ մը՝ «Տարօնի Սոխակ»՝ Արմենակ Շահ-Մուրատեանի (1878-1939) կատարմամբ Պիանքինիի եղանակաւորած Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի (1820-1901) շատ սիրուած «Բա՜մ. փորոտան»ն էր, զոր շատ Հայեր երգած են, յաճախ սակայն առանց երգահանին ինքնութեան ծանօթ ըլլալու: Արդարեւ՝ երբ մեր մեծագոյն երաժշտագէտ՝ Եղիա Տնտեսեան իր «Նուագք Հայկականք» հանդէսին մէջ 1880-ին այս երգը ի լոյս ընծայեց՝ երգահանին անունը տալու ի վիճակի չէր (թէեւ իր սովորութիւնն էր՝ երբ որ երգահանին անունը ծանօթ ըլլար՝ զայն անպայման նշել):

Անցանք Խորհրդարանի Գրադարանի գեղեցիկ ձեռագրին՝ որ կը բաղկանայ Պիանքինիի ձեռամբ ընդօրինակուած «Ընտրեալըդ յԱստուծոյ» տաղէն, ըստ Ս. Ղազարու գեղեցիկ ու ծանր եղանակին. ձեռագիրը Պիանքինի ձօնած էր Ստեփանոս-Պետրոս Ժ. Ազարեան Կաթողիկոս-Պատրիարքին (պաշտօնավարած 1881-1899 տարիներուն), վերջինիս անուան տօնին առթիւ՝ 26 Դեկտեմբեր 1887-ին:

Այս տաղը Պիանքինիի հետաքրքրութեան արժանացած է բազմիցս, սկսեալ իր 1862-ին Ս. Ղազար հրատարակուած խիստ հազուագիւտ գրքոյկէն, 1877-ին ի լոյս ընծայած Պատարագամատոյցէն, եւ ապա երկու այլ ձեռագիրներով, որոնց մին նոյնիսկ լարային նուագարաններու ընկերակցութիւն ալ կը պարունակէ: Այնուհետեւ՝ դարձանք տաղիս արարողային կատարման, որ շատ յուզիչ պահուան մը ընթացքին տեղի կ’ունենայ՝ երբ պատարագիչը «ծունկս անկեալ յորդահոս արտասուօք լուռ եւ անմռունջ» իր աղօթքը կ’ուղղէ Ս. Հոգւոյն, Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ Մատեան Ողբերգութեան աղօթագրքի Բան ԼԳ.-ի վերջին երկու հատուածներով: Այս տեսարանը գեղեցկօրէն նկարուած է Խորհրդարանի Գրադարանի հոյակապ ձեռագիր Պատարագամատոյցներէն մէկուն մէջ (թիւ 2478, 1722-ին օրինակուած), ինչպէս նաեւ Մաշթոցեան Մատենադարանի թիւ  7804 ձեռագրին մէջ (1714-ին օրինակուած), եւ պատշաճ նկարները կարելի եղաւ ներկաներուն ցոյց տալ: Ի դէպ՝ նոյն այս Պիանքինիի արձանագրած եղանակը տրուպս պատիւը ունեցած էր Երուսաղիմայ Ս. Յարութեան տաճարին մէջ երգելու՝ յընթացս Ս. Պատարագի, զոր մատոյց Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան 8 Հոկտեմբեր, 2017-ին:

Վերջապէս՝ ջանացի Վենետկոյ եւ Վիեննայի Մխիթարեան Ս. Հարց հաւաքածոյից հնագոյն ձեռագիրները որոնել, այս տաղի հնագոյն ընդօրինակութիւնը պարունակող Վենետկոյ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ 1663 թուին օրինակուած ձեռագիրը ներկայացնելով, զոր ի դէպ՝ ԺԹ. դարուն գտաւ նոյն ինքն Հ. Ղեւոնդ Ալիշան: Թէեւ տաղս խազագրեալ չէ այդ ձեռագրի մէջ, այլ ձեռագիր Տաղարան մը, որ Վիեննա կը գտնուի՝ տաղս կը խազագրէ, եւ Տնտեսեանի հետազօտութեանց արդեանց համաձայն՝ հնարաւոր եղաւ այդպիսով տաղիս տաղաչափութիւնը եւ երաժշտական կշռոյթը գործնականօրէն ներկայացնել: Այնուհետեւ՝ տրուպս Պիանքինիի արձանագրութեան առաջին երկու տուները երգեց, ու ձեռագրի կարեւորութիւնը բացայայտեց: Դասախօսութիւնը եւ ամբողջ գիտաժողովը իրենց աւարտին հասան՝ իմ շնորհակալութեան խօսքովս, ուղղուած Դր Աւտոյեանի, որուն ջանիւք այս բազմարժէք ձեռագիրը (բազում այլոց կողքին) բարեբախտաբար ապահովուեցաւ Խորհրդարանի Գրադարանին մէջ, ուր կը պահպանուի ներկայ ու հետագայ սերնդոց համար, եւ ուրկէ մատչելի է բոլոր ուսումնասիրողաց անխտիր: Նոյնպէս՝ շնորհակալութիւն յայտնեցի Դր. Տիգրան Զարգարեանի եւ Հայաստանի Ազգային Գրադարանի, Մխիթարեան Ս. Հարց եւ Գերշ. Տ. Լեւոն Արք. Զէքիեանի, Ս. Մարկոսի Տաճարի եւ Մոնսինեօր Սեննոյի, Տիկ. Փրեդերիկէ Շէֆֆէրի եւ Ուգօ ու Օլգա Լեւիի Հիմնարկի, Կարոլեան Համալսարանի Նուագախումբին, եւ Դր. Մարթինա Փիչմանովայի, որ ի միջի այլոց՝ յաջողեցաւ Թրիէսթի դիւաններէն մէկուն մէջ Պիանքինիի լուսանկարը գտնել:

Այս բացառիկ գիտաժողովը ցոյց կու տայ, թէ ի սփիւռս աշխարհի՝ Հայագիտական հետազօտութիւնները եռանդով կը շարունակուին, եւ ապագայի համար մեզի մեծ խոստում կը ներկայացնեն: Նոյնաժամանակ, սակայն՝ այդ օրը Խորհրդարանի Գրադարան բոլորուած առաջնակարգ մասնագիտաց հաւաքոյթը տպաւորիչ ու պատուաբեր հանգամանք մըն էր, որ ցոյց կու տար, թէ ինչպիսի յարգանք ու գնահատանք կը վայելէ Դր. Լեւոն Աւտոյեանի անձնաւորութիւնը, զոր պատուելու համար՝ մոլորակի զանազան անկիւններէ տասը ականաւոր անձնաւորութիւններ հաւաքուեցան՝ իրենց երախտագիտութեան տուրքը սիրայօժարօրէն մատուցելու: Սրտանց շնորհաւորութիւններ Դր. Լեւոն Աւտոյեանին, ոչ միայն այս Աստուածահաճոյ, պայծառամիտ ու յոյժ բարեյաջող ձեռնարկին՝ այլ Հայագիտութեան գծով իր աւելի քան չորս տասնամեակի համամարդկային արժէից սատարման համար, եւ ջերմ բարեմաղթութիւններ՝ քաջառողջութեան, կորովի ու եռանդի՝ իր հետագայի ծրագրաց եւ աշխատանաց իրագործման համար:

Վերջապէս՝ տրուպս կը փափաքի իր այս անձնական տպաւորութիւնները աւարտել՝ շնորհակալութիւնները յայտնելով Ուոշինգտընի հայ համայինքի բարեջան հոգեւոր հովիւ՝ Արժանապատիւ Տ. Յովսէփ Քհնյ. Կարապետեանի եւ Ազնուաշուք Տիար Գէորգ Մարաշլեանի՝ իրենց ջերմ ընդունելութեան եւ ազնիւ հիւրընկալութեան համար:

Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան

Բրշ. Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան ծունր դրած՝ կը կատարէ Պիանքինիի արձանագրած «Ընտրեալըդ յԱստուծոյ» տաղը յընթացս Ս. Պատարագի, զոր մատոյց Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան Երուսաղիմայ Ս. Յարութեան Տաճարին մէջ, 8 Հոկտեմբեր 2017-ին

 


Առնչվող նյութեր
1. ՊՐԱՀԱ. Բրշ. Դր. Հայկ Սրկ. Իւթիւճեանի դասախօսութիւնը Ստրահովի վանուց ցուցահանդէսէն
2. Վարպետաց դասեր Հայաստանի գրադարանավարների համար
3. Դասախոսություն Ստրահովի գրադարանում
4. ԱՄՆ նախագահի Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հանդիպումը ՀՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակում
5. Վարուժան Ներսեսյանը՝ ԱՄՆ-ում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
6. Նախագահը Մետրոպոլիտենի ,,Արմենիա,, ցուցահանդեսում
7. Արմեն Բայբուրդյանը՝ Լոս Անջելեսում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս
8. Գրախոսական. Արամ Քերովբեան. Ձայն յանապատի. եկեղեցական երաժշտութեան բարեկարգումը ԺԹ. դարու վերջաւորութեան
9. Երևանում նշվեց Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրը
10. Հայաստանի նախագահը հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ

Մեկնաբանություն

Վերջին լուրեր
1.Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց Նովոսիբիրսկի նորակառույց եկեղեցին
2.Արտավազդ Փելեշյանի «Իմ աշխարհը և դաշտի միասնական տեսությունը» նաև անգլերեն
3.Եվրամիությունը աջակցում է «Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն» ծրագրին
4.Ստրասբուրգ. Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Պարույր Հովհաննիսյանն ընտրվեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ենթախմբի նախագահ
5.Նիդերլանդներ. Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ է թողնում թուրք ազգայնամոլ Իլհան Աշկինի դեմ վճիռը
6.Գարեգին Բ- Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում Մայր Աթոռում
7.Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը շարունակում է ՏՏ ոլորտում հաջողություններ գրանցել…
8.Արման Նուռի անհատական մեծ ցուցահանդեսը Վենոզայում
9.Հայաստանի դպրոցներում կներդրվի Աշխարհատեղեկատվական համակարգը
10.Նախագահը ցանկալի է համարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցությունը Գյումրիում պատմամշակութային արժեքների պահպանմանն ու վերականգնմանը
Դիտել բոլորը
© ORER.CZ 2003-2012, ORER.EU 2012-2018
Մեջբերումներ անելիս հղումը OՐԵՐԻՆ պարտադիր է:
Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական հեռուստա-ռադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: