ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽ ԱՄՍԱԳԻՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է 1999թ. ՊՐԱՀԱՅՈՒՄ
16 նոյեմբերի, 2018
Կյանքը գնում է, ՕՐԵՐՆ են մնում     Život běží, DNY zůstávají.     Life passes, DAYS remain     Жизнь проходит, ДНИ остаются

Ամառնային աշխատանոց 2016՝ Արեւմտահայերէն վերաշխուժացման միջոցներ ու մեթոտներ

16 հուլիսի, 2016 | 07:55

FCG_3Lines_Partnerships_EZ_01Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը շաբաթ մը տեւո­ղու­թեամբ աշխատանոց մը կը կազմակերպէ, արեւմտահայերէնի իւրացման հարցերուն շուրջ։ Այս աշխա­տանոցը Բաժանմունքի հեռանկարային առաջնահերթութիւնը հան­դի­սացող արեւ­մտա­հա­յերէնի վերաշխու­ժացման ծրագրի ծիրին մէջ կ՚արձանագրուի։ Հաւա­քին նպատակն է շօշափելի արդիւնք ներսահմանել եւ զանոնք իրականացնելու պարտա­կա­նու­թիւնն ունեցող խմբակներստեղծել։

Նախաձեռնութիւնը ծագում առաւ Դաստիարակչական նորարարութիւններ. 21րդդարուն արեւմտահայերէնի դասաւանդման մարտահրաւէրները գիտա­ժո­ղո­վէն, որկայացաւ 2015ին Փարիզի մէջ, INALCOի հետ հա­մա­գործակցութեամբ։

Հայկական Բաժանմունքին յանձնառութիւնն է՝ իր ծրագիրները զարգացնելու եւկիրար­կելու ուղղութեամբ աշխատող մասնագէտներու հետ գոր­ծակցիլ։ Առ այդ՝Բաժանմունքը 41 հոգի հրաւիրած է, մեծամասնութեամբ դաստիարակչական մարզինմէջ արեւ­մտա­հայե­րէնով զբաղողներ, որոցմէ 15ը Փարիզի գիտաժողովին ներկայէին։ Ամէն մէկը իր ուրոյն փորձառութիւնը բերելու հրաւիրուած է եւ բոլորըպատրաստ են միասին աշխատելու, զարգացնելու համար լեզուի դասաւանդման նո­ր­արար ձեւեր։

Արեւմտահայերէնի փոխանցումը այսօր իրօք լուրջ մարտահրաւէրներ կը դիմա­գրա­ւէ։ Հայա­­խօս Սփիւռքը իր տրամադրութեան տակ եղող դպրոցներու եւ ուսուցիչ­նե­րու կողքին՝ պէտք  ունի լեզուի իւրացման նորարար մեթոտներու, ժա­մա­նակակից չափանիշներով պատրաստուած հրատարակութիւններու, ինչպէս երեխաներուն եւ պա­տանիներուն ուղղուած իւրայատուկ թարգմանական գրականութեան մը։ Պէտք ունի նաեւ դաստիարակչական նոր գոր­ծիքներու եւ դպրոցական այժմէացած ծրագիրներու, որոնց մէջ ընդգրկուած ըլլլան գեղարուեստը, երա­ժշտութիւնը եւ թատրոնը։ Ու վերջապէս՝ կայքէջ մը պատ­րաստելու ան­հրա­ժեշ­տու­թիւնը կը զգա­ցուի, հնարաւոր դարձնելու համար Սփիւռքի մէկ համայնքէն միւսը՝ ցանցի մըստեղծումը եւ յաջող մօտեցումներու շուրջ փոխանա­կու­թիւ­նը։

Աշխատանոցին մասնակիցները պիտի սկսին պարապիլ այդ ուղղութեամբ։ Շեշտըպիտի դրուի սփիւռքեան պայմաններուն մէջ արդէն իսկ փաստուած նորմօտեցումներուն վրայ։ Աշխա­տա­նոցը նպատակ չունի ուսուցիչ պատ­րաս­տող ծրագիրները փոխարինել։ Կ՚ուզէ յաւելեալ մօտեցումներ զարգացնել։ Պիտիչ բաւարարուի հարցերը վեր­լու­ծե­լով։ Շօշափելի լու­ծումներ պիտի առաջարկէ արեւմտահայե­րէնի վերաշ­խու­ժա­ց­ման ի նպաստ։

Աշխատանոցը առիթ մը պիտի ըլլայ նաեւ որպէսզի մասնակիցները իրարու միջեւ ուժեղ հաղորդակցական կապ մը պահպանեն ապագային, որուն հիման վրայ պիտի կարենան նաեւ իրենց տարբեր համայնքներուն մէջ շարունակել հոս սկսուած գործը։

Աշխատանոցը տեղի կ՚ունենայ Փորթուկալի մէջ, Յուլիս 9էն 17։

Բաժանմունքը կ՚ուզէր մասնակիցներու բազմատարրութիւնը ապահովել, ու վստահ ըլլալ որ Սփիւռքի տար­բեր համայնքները հաւասա­րա­կշիռ կերպով ներկայացուածեն։ Մասնակիցներու 74 առ հա­րիւրը իգա­կան սեռէ են, ինչ որ կը ցոլացնէ մանկավարժական մարզէն ներս սեռե­րու համեմա­տու­թիւնը։ 26 %ը 30 տարեկանէնվար են, 41 %ը՝ 30ի եւ 40ի միջեւ, 33 %ը՝ 40էն վեր։ Մաս­նա­կիցներէն շատերը տարբեր հան­գա­մանք­ներով ծանօթ են։ 12 %ը հա­մա­լ­սարաններու մէջ կ՚աշ­խատին (Փարի­զի INALCOն, Պէյրութի Հայկազեան համալսարանը, Լոս Անճելեսի UCLAն)։ 67 %ը ուղղակի կամ անուղղակի դաստիարակչական մարզին հետ կապ ունին։ 38 %ը ղեկավար դիրքեր կը գրաւեն։ 36 %ը գիրի, երաժշտութեան, թատրոնի, ինչպէս մաս­նա­յատուկ խնամքի եւ թուային արհեստագիտութեան մասնագէտներ են։

Աշխատանոցի մասնակիցներն են հետեւեալները.

Ֆրանսայէն՝ Յասմիկ Շահինեան, Անահիտ Տօ­նա­պետեան, Մելինէ Ղազարեան,Ժիրայր Չոլաքեան, Շուշան Քերովբեան, Մարալ Քե­րովբեան, Սօսէ Մնակեան, ԱնոյշՄխսեան, Ծովինար Մկրտիչեան, Անահիտ Սարգիսեան. Պել­ճի­քայէն՝ Ժանէթ Յովհաննիսեան, Շողեր Մարկոսեան. Յունաս­տա­նէն՝ Մարալ Քիւրքճեան.Փորթուկալէն՝ Վահան Քերովբեան. Լիբանաէն՝ Անգը Պաթայնէ, Շանթ Տէմիրճեան,Նէլլի Գոմոլեան, Թալին Օրտողլեան, Յակոբ Եագու­պեան. Թուրքիայէն՝ ՆաթալիՊաղտատ-Թուրաչ, Սեւան Տէյիմենճեան, Գայիա­նէ Կավրիլօֆ, Մարալ Հերկել-Էօզտաղ, Արուսեակ Գոչ-Մոնէ, Նարոտ Գուրուղօղլու, Մարալ Էպէօղլու-Սաթար, Միացեալ Նահանգներէն՝ Քրիս Պետեան, Վահէ Պէր­պէ­րեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան,Էյմի Հիւզ, Շուշան Կարապետեան, Սիլվա Մեսրոպեան, Սէրուժ Ուրիշեան, Սա­նանՇիրի­նեան, Գանատայէն՝ Լորի Ապրաքեան, Յասմիկ Ինճէճիկեան, Սոնիա-ՍանանՔիլէճեան, Հայաստանէն՝ Քրիստիան Բատիկեան, Նայիրի Խաչատուրեան, ԳեւորգՓա­լան­ջեան, Սեւանա Չագրեան:

Աշխատանոցի պատասխանատուն է՝ Անի Կարմիրեան, օժանդակութեամբ Անի Գուլեանի:

Այս մասին հաղորդում է Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը։

ՕՐԵՐ

 

 

   

 

 


Առնչվող նյութեր
1. Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը անհրաժեշտ կը նկատէ արեւմտահայերէնի զարգացման կեդրոնի ստեղծումը
2. Պորտուգալիա. Արեւմտահայերէնի ամառնային ուսուցչական աշխատանոց՝ յաջորդ քայլերը
3. ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղար կդառնա պորտուգալացի Անտոնիո Գուտերեսը՝ Գյուլբենկյան հիմնադրամի խորհրդի անդամը
4. Լիսաբոնում պաշտոնապես բացվեց «Պորտուգալիա-Հայաստան բարեկամության միություն» ՝ հիմք դառնալով նաեւ հայկական համայնքի ձեւավորմանը
5. Արեւմտահայերէնով «Ուիքի ճամբար»ը Փորթուկալի մէջ. Օգոստոս 17էն մինչեւ Օգոստոս 26
6. Գալուստ Կյուլպենկյան հաստատության հիմնադրման 60-ամյակը կնշվի Հայաստանում
7. Հայերը 2115ին. 21րդ դարի ռազմավարական ուղղությունները. հունվարի 26-ին բանավեճերի անցկացում Երեւանում, Լոնդոնում եւ Լոս Անջելեսում
8. «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնըհայաստանեան ծրագրերու խորհրդատու կը նշանակէդոկտ. Համազասպ Դանիէլեանը
9. Անի Կարմիրյան. Արեւմտահայերէնը կրնայ անգամ մը եւս դառնալ հաղորդակցութեան եւ մշակոյթի լեզու մը
10. Ռազմիկ Փանոսյանը սփյուռքի նախարարի հետ քննարկել է հայոց լեզվի ուսուցման հարցերը

Մեկնաբանություն

Վերջին լուրեր
1.Արտավազդ Փելեշյանի «Իմ աշխարհը և դաշտի միասնական տեսությունը» նաև անգլերեն
2.Եվրամիությունը աջակցում է «Հայաստանում ընտրական գործընթացների աջակցություն» ծրագրին
3.Ստրասբուրգ. Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Պարույր Հովհաննիսյանն ընտրվեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ենթախմբի նախագահ
4.Նիդերլանդներ. Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ է թողնում թուրք ազգայնամոլ Իլհան Աշկինի դեմ վճիռը
5.Գարեգին Բ- Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում Մայր Աթոռում
6.Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը շարունակում է ՏՏ ոլորտում հաջողություններ գրանցել…
7.Արման Նուռի անհատական մեծ ցուցահանդեսը Վենոզայում
8.Հայաստանի դպրոցներում կներդրվի Աշխարհատեղեկատվական համակարգը
9.Նախագահը ցանկալի է համարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցությունը Գյումրիում պատմամշակութային արժեքների պահպանմանն ու վերականգնմանը
10.Լեհահայոց հոգևոր հովվությունը ներառվում է Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջանորդի հոգևոր իրավասության ներքո
Դիտել բոլորը
© ORER.CZ 2003-2012, ORER.EU 2012-2018
Մեջբերումներ անելիս հղումը OՐԵՐԻՆ պարտադիր է:
Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական հեռուստա-ռադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: