Tag Archives: Arménské apoštolské církve

09.11.2012
Duchovní pastýø Arménské apoštolské církve Vardapet* Barsegh Pilavèyan pùsobící v Èeské republice, na Slovensku a v Maïarsku od roku 2005 v rozhovoru s hlavním
Více