ARMÉNSKO-EVROPSKÝ ČASOPIS "DNY"
OD ROKU 1999 V PRAZE
14 listopadu, 2018
Կյանքը գնում է, ՕՐԵՐՆ են մնում     Život běží, DNY zůstávají.     Life passes, DAYS remain     Жизнь проходит, ДНИ остаются

Jak je to s vízy pro občany Arménie k nám a občany EU do Arménie

– aktuální stav:
11 listopadu, 2013 | 09:15

Schengen Visa 1) Usnesením vlády z Arménské republiky č. 1255-N ze dne 04. 10. 2012, jsou občané členských zemí EU a států schengenské dohody od 10. ledna 2013 osvobozeni od vízové povinnosti pro cesty a pobyt v Arménii ve lhůtě do 180 dnů za rok.

Více informací na http://www.mfa.am/en/visa/

2) Konzulární oddělení českého zastupitelského úřadu (velvyslanectví) v Arménii nebylo doposud zřízeno. Bez konzulárního oddělení nelze vydávat na daném velvyslanectví víza pro občany cizích zemí, tedy i pro občany Arménie. Stávající praxe je proto doposud pro Armény taková, že teritoriálně zabezpečuje vydávání českých schengenských víz pověřený zastupitelský úřad (velvyslanectví) České republiky v Gruzii, kde konzulární oddělení je oproti velvyslanectví v Arménii k dispozici.

Přímo v Arménii (v Jerevanu) lze schengenské vízum získat prostřednictvím Spolkové republiky Německo, ale podle pravidel Spolkové republiky, tedy bez možnosti uplatnit např. české pozvání ověřené českou cizineckou policií.

V této souvislosti se pan Ing. Lucian Papazian obrátil na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dne 27. 10. 2013 s dotazem na nedostatečné diplomatické fungování českého zastoupení v Arménii a zda lze stávající stav nějakým způsobem perspektivně zlepšit.

Tedy, aby česká vydávána víza byla pro arménské občany dostupnější (jak cenově, tak konzulárně) a se snahou, aby Česká republika ve vydávání víz pro Armény se stala více konkurenceschopnější. Také bylo konstatováno, že mezi Českou republikou a Gruzií neexistuje žádné stávající přímé letecké spojení, ale naopak mezi Prahou a Jerevanem přímé letecké spojení funguje. Konzulární oddělení je situováno tedy do země, kde přímé letecké spojení není a tam kde je, chybí zase konzulární oddělení České republiky.

Za Ministerstvo zahraničních věcí ČR odpověděl jménem Odboru konzulárních koncepcí a metodiky pan Mgr. Jan Vyčítal dne 1. 11. 2013 takto:

a) S otevřením konzulátu ČR v Arménii, který by vydával víza arménským občanům, se v nejbližší době nepočítá. V současné době však ČR dokončuje vyjednávání o zastupování ve vydávání víz konzulátem Polska – což prakticky znamená, že v horizontu několika měsíců už budou moci občané Arménie podávat žádosti o vízum do ČR na konzulárním úseku Velvyslanectví Polska v Jerevanu. K žádosti o vízum pak budou moci předkládat i pozvání potvrzená Cizineckou policií ČR, a to bez nutnosti je překládat do polštiny (jinak to možné není – toto pozvání slouží výhradně jako podklad pro vydání víza do ČR, proto jej konzuláty jiných schengenských zemí uznávat nemohou).

b) Cena za podání žádosti o vízum se vždy řídí platnými smlouvami, které mezi danou zemí a EU/schengenskými zeměmi existují nebo neexistují. Obecně je poplatek za podání žádosti o vízum do schengenské země stanoven jednotně na 60 EUR. Snížená cena 35 EUR je uplatňována v případě, že má daná země s EU sjednánu tzv. dohodu o usnadnění udělování víz. V případě Gruzie již tato dohoda byla podepsána a vstoupila v platnost (takže poplatek činí 35 EUR), v případě Arménie sice byla podepsána, ale dosud nevstoupila v platnost (takže poplatek zatím zůstává 60 EUR).

c) A pokud jde o Vaši poznámku o letech do Jerevanu a Tbilisi – jistě víte, že o přímých leteckých spojeních do zemí světa rozhoduje vždy a pouze jen daná letecká společnost (v tomto případě ČSA). Její rozhodnutí se obvykle primárně neřídí tím, zda v dané zemi existuje konzulát ČR; navíc se podobná rozhodnutí s časem mění (což je mj. patrné právě v případě přímé linky Praha – Tbilisi – o jejím zrušení se uvažovalo již dříve, ale několikrát bylo „na poslední chvíli“ rozhodnuto o jejím zachování, pak o zachování pro letní turistickou sezónu…. takže současný stav, kdy přímé letecké spojení neexistuje, nemusí být vůbec trvalý). Stěhování konzulátu z jedné země do druhé není zrovna levná záležitost, proto by asi nebylo úplně správné, kdyby se mělo odvíjet pouze od aktuální existence přímého leteckého spojení.

Lze tedy závěrem konstatovat celkem optimisticky, že cena víza pro občany Arménie by se po dokončení ratifikačního procesu měla brzy snížit na částku 35 EUR a funkci „českého konzulárního oddělení“ bude v horizontu měsíců plnit polské konzulární oddělení v Jerevanu, které bude žádosti samo předávat českému konzulátu na českém zastupitelském úřadě (velvyslanectví) v Gruzii. Při této spolupráci nebude problémem přiložit ověřená Pozvání od české cizinecké policie pro arménské občany v češtině, která polská strana sama doručí české straně v Gruzii společně s dalšími náležitostmi žádostí o vízum. Také vyzvednutí českých schengenských víz bude možné přímo v Arménii – na půdě polského velvyslanectví – konzulárního oddělení. Jak je známo, český zastupitelský úřad (velvyslanectví) sídlí v Arménii v budově polského velvyslanectví.

Všichni jistě uvítáme, aby to tak bylo doopravdy co nejdříve!

Ing. Lucian Papazian

Orer.eu


Související zprávy
1. Přednáška v rámci výstavy Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie
2. Premiér Babiš jednal s předsedou Národního shromáždění Arménie Bablojanem o sbližování s EU i o vzájemné obchodní spolupráci
3. Milan Štěch: Arménie se může na podporu České republiky spolehnout
4. VARDAN HOVANISSIAN & EMRE GÜLTEKIN DUO (Arménie/Turecko/Belgie) Úvod /
5. Setkání ,,Kulturní genocida, paměť a krása,, v Brně, 10. května
6. Arménská koalice končí. Partneři se nedohodli kdo dovede zemi k předčasným volbám
7. České aerolinie od 8. června 2018 obnoví pravidelnou linku mezi Prahou a Jerevanem.
8. Febiofest zahájil Charles Aznavour
9. Výstava Křesťanský východ zblízka
10. M. Štěch jednal v Arménii o hospodářské spolupráci a o situaci v regionu

Komentář

© ORER.CZ 2003-2012, ORER.EU 2012-2018
Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.